Stigende pensioner

En bundsolid økonomi og flere år med gode afkast giver stabilitet i opsparingen. Siden efteråret 2017 har medlemmerne fået 7% i rente på deres opsparing og den høje rente fastholdes i 2019 på trods af uro på investeringsmarkederne i 2018. 

Et typisk 40-årigt medlems forventede årlige pension er steget med over 37.000 kr. siden 2014. Stigningen er afhængig af individuelle forhold. Derfor vil nogle medlemmer opleve mere i stigning og andre mindre. 

Stigning i indbetalingerne til pension gør også, at pensionen vokser. Nye overenskomster i foråret 2018 gav mere i løn og pension til medlemmerne via de overenskomstaftalte indbetalinger, ligesom medlemmernes egne frivillige indbetalinger også steg i 2018.

Rekordår for frivillige indbetalinger

I 2018 har medlemmer på tværs af pensionskasserne i PKA samlet indbetalt for 1,1 mia. kr. i frivillige indbetalinger. Sammenlignet med 2017 er det næsten en fordobling. Stigningen vidner om, at medlemmerne tager deres pension alvorligt og er blevet bevidste om at indbetale mere for at sikre en robust økonomi til alderdommen.

Generelt er medlemmerne blevet mere opmærksomme på at betale ekstra til pensionen, og der er en tendens til, at flere unge medlemmer indbetaler frivilligt. Det er dog fortsat de ældre medlemmer, der står for den største del af de frivillige indbetalinger. De 60-64-årige medlemmer har i 2018 i alt indbetalt 232 mio. kr. frivilligt, hvorimod de 25-29-årige medlemmer har indbetalt 25 mio. kr.

Mere i pension og løn

Overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 betød mere i både løn og pension for en stor gruppe af medlemmer – nemlig de 150.000 af PKA’s 185.000 medlemmer på arbejdsmarkedet, som er omfattet af offentlige overenskomster.

Alle faggrupper i PKA havde prioriteret pensionsstigninger, og flere af dem fik også øget pensionen for særydelser. Samlet betyder OK2018 øgede pensionsindbetalinger til PKA-medlemmerne på knap en halv mia. kr. årligt, så indbetalingerne til medlemmernes pension fremover forventes af udgøre mere end 10 mia. kr. årligt.

Omkostningerne falder igen

Lave administrationsomkostninger sikrer, at medlemmerne får mest muligt ud af deres indbetalinger og får pensionsstigninger. Øget digitalisering tilpasset medlemmernes behov og effektiv administration bidrog til, at det igen i 2018 var muligt at sænke de gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. medlem.

I 2018 faldt omkostningerne pr. medlem til 365 kr., hvilket er et fald på ca. 30% på fem år. Og i 2019 reduceres omkostningerne yderligere til 355 kr. pr. medlem.

Stadig flere med i PKA-fællesskabet

Også i 2018 kom der nye grupper af medlemmer med i PKA-samarbejdet, og det forventes, at der kommer endnu flere til i årene fremover. I 2018 blev der budt velkommen til flere nye grupper af medlemmer, bl.a. BeneFit, der er en kæde af selvstændige fysioterapeuter. Aftalen resulterede i, at de fra 1. februar 2018 indbetaler til en ordning i PKA+.

Der er i de seneste par år også blevet budt velkommen til Pensionskassen for Farmakonomer, der blev den fjerde pensionskasse i PKA-samarbejdet. Hertil fik fodterapeuter også i 2017 mulighed for en pensionsordning i Pensionskassen for Sundhedsfaglige.

”Medlemmerne i Pensionskassen for Farmakonomer har med vores indtræden i PKA fået del i nogle attraktive ordninger. Der er på sigt mulighed for flere goder. Fx har vi allerede fået fortrinsret til PKA’s boliger, og der er mulighed for at udvikle nye produkter, der svarer til medlemmernes forventninger.”

Susanne Engstrøm

Bestyrelsesmedlem i Pensionskassen for Farmakonomer