Digitalt overblik

Pensionskassens ambition er, at medlemmerne nemt skal kunne få kompetent, personlig og relevant rådgivning om deres pension, når det passer den enkelte. Og medlemmerne har i høj grad taget de digitale muligheder til sig både på pka.dk og via målrettede mails i Medlems-Nyt. Fx sætter mere end 9 ud af 10 medlemmer deres pension i gang eller opretter en privat opsparing på pka.dk. 

Nemmere at samle pensioner

I 2018 er det blevet nemmere at samle sine pensioner med få klik. Selvbetjeningen giver medlemmet overblik over, hvor man har sine eventuelt andre pensionsordninger samt en anbefaling, så man kan se, om det er en god idé at samle dem.

Pension lige ved hånden i appen PKAgo

Med appen, PKAgo, er pension endnu nemmere for medlemmerne. PKAgo er et værktøj, hvor man let kan tjekke sin opsparing – også i en travl hverdag, hvor pension og forsikringer nok ikke er det, der står øverst på listen.
I appen kan man først og fremmest få overblik over sin ordning. Og man kan tjekke, om man sparer nok op og få gode råd til pensionen.

Den lette og digitale adgang til pensionen bliver efterspurgt af medlemmerne i PKA. I en undersøgelse fra efteråret 2018 svarer næsten tre ud af fire medlemmer, at de kunne være interesserede i at tjekke deres pension på en app, og over halvdelen er åbne for at foretage ændringer af pensionen direkte i appen. Især de yngste medlemmer er helt trygge ved, at pensionen rykker ind på smartphonen.

Al kommunikation er digital

I forlængelse af den digitale strategi besluttede de delegerede på generalforsamlingen i 2018, at al skriftlig kommunikation som fx breve og blade skal være digital. Det betyder, at breve mm bliver sendt i e-boks, hvor mange medlemmer i forvejen har fået breve fra PKA og mange andre instanser. Som hidtil ligger breve fra PKA også i medlemmets postmappe på pka.dk. De, der ønsker det, kan vælge fortsat at få fysisk post. Ganske få medlemmer har valgt den mulighed.

Medlemsbladet ”Din Pension” er blevet til hjemmesiden ditpka.dk, og medlemmerne får besked, når der er nye historier. 150.000 har klikket ind på ditpka.dk de første to måneder efter udgivelsen.

Medlemmerne oplever en hurtigere og mere målrettet kommunikation med de digitale løsninger, og det betyder også lavere omkostninger til papir og porto.

Telefon og chat er fortsat tilgængelig, også om aftenen, hvis medlemmerne ønsker personlig kontakt med en rådgiver.

Stor interesse for medlemsmøder

Over 13.000 PKA-medlemmer mødte PKA i 2018 til arrangementer rundt i landet.

Der er to typer møder:

Informationsmøder – hvor en PKA-rådgiver kommer ud på arbejdspladsen – her deltog 1.622 medlemmer på 65 møder.

Seniormøder – for medlemmer på 58+ år – her deltog 1.464 medlemmer på 36 seniormøder rundt om i landet. 352 medlemmer benyttede sig af muligheden for at tage en ledsager med.

Der var desuden planlagt fire velkomstmøder i 2018, hvor der kun blev afholdt et møde pga. for få tilmeldte. Der bliver derfor ikke arrangeret velkomstmøder fremadrettet.

Der blev holdt 10 kurser for tillidsrepræsentanter med i alt 352 deltagere. Det er en stigning i deltagerantal på 27% i forhold til 2017.

I 2018 deltog PKA med en stand ved 40 begivenheder i samarbejde med de faglige organisationer med ca. 10.000 deltagere.

Ændring i pensionsprognoser

En samlet pensionsbranche besluttede i 2018 at ændre på de samfundsforudsætninger, pensionsselskaberne beregner prognoserne for danskernes pensioner ud fra. Det betyder et fald i de udbetalinger, man kan forvente sig som pensionist.

Fx vil et 55-årigt PKA-medlem, som i 2018 fik oplyst en forventet pension på ca. 13.000 kr. om måneden, fra 2019 vil få oplyst ca. 12.800 kr. om måneden.

Øget fokus på beskyttelse af medlemsoplysninger

I 2018 trådte EU’s persondataforordning ’General Data Protection Regulation’ (GDPR) i kraft. Formålet med forordningen er at øge beskyttelsen af de data, som organisationer bruger og opbevarer om deres kunder og medlemmer.

PKA har altid passet godt på medlemmernes personoplysninger, men de skærpede regler i forordningen medførte alligevel et omfattende dokumentations- og implementeringsarbejde i 2018.

Der blev der indført en række dokumentationskrav og krav om anmeldelse af selv små datasikkerhedshændelser til Datatilsynet. Derudover kom der krav om, at der ansættes en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO), som skal være bindeled, hvis medlemmerne har spørgsmål om behandlingen af deres persondata, og samtidig rådgive administrationen.

Som følge af de skærpede regler blev dokumentet ’Sådan indsamler og behandler vi data om dig’ lagt på pka.dk og i medlemmernes postmappe på pka.dk. PKA informerede også om de nye regler i medlemsbladet, og nye medlemmer får information om håndteringen af personoplysninger i det første brev, de modtager fra PKA.

Med de nye regler blev kravene til indhentning af samtykker til markedsføring også skærpet, og PKA kontaktede derfor alle medlemmer, som modtager PKA’s digitale medlemsmail.